RealWear-logo

Polskie

Więcej zasobów

Ustalanie dominującego oka

Dominujące oko to tendencja do preferowania obrazu docierającego z jednego oka nad otrzymywanym z drugiego. W
celu swobodnego korzystania z wyświetlacza najlepiej patrzeć okiem dominującym.
Dominujące oko nie jest zależne od prawo- lub leworęczności.
Aby ustalić, które z oczu jest dominujące:
1. Wyciągnij razem ręce na długość i uformuj dłońmi kształt trójkąta.
2. Mając oboje oczu otwarte, skup wzrok na jakimkolwiek oddalonym obiekcie znajdującym się w samym środku
trójkąta (takim jak żarówka lub klamka na drzwiach).
3. Cały czas skupiając wzrok na oddalonym obiekcie znajdującym się w środku trójkąta – mając przy tym nieruchomą
głowę oraz ręce – zamknij prawe oko.
4. Jeśli obiekt nadal pozostaje w trójkącie, twoje lewe oko jest dominujące.
5. Cały czas skupiając wzrok na oddalonym obiekcie znajdującym się w środku trójkąta – mając przy tym nieruchomą
głowę oraz ręce- zamknij lewe oko.
6. Jeśli obiekt nadal pozostaje w trójkącie, twoje prawe oko jest dominujące.
7. Jeśli obiekt pozostaje w środku trójkąta niezależnie od patrzącego oka, żadne z twoich oczu nie jest dominujące.

Sposób noszenia urządzenia HMT

Ten artykuł wyjaśnia, jak nosić urządzenie HMT w celu zapewnienia jak największego komfortu.
Krok 1 – Ustalenie konfiguracji lewego lub prawego oka
HMT można ustawić tak, aby wyświetlacz i kamera były umiejscowione po lewej lub prawej stronie głowy.
Po pierwsze, niezbędne jest określenie dominującego oka – aby to zrobić, postępuj zgodnie z prostymi instrukcjami
zawartymi w powiązanym artykule. Patrzenie na wyświetlacz HMT za pomocą dominującego oka umożliwi uzyskanie
najbardziej wyraźnego obrazu i zapewni komfort użytkowania urządzenia.
Krok 2 – Przygotuj swoje urządzenie HMT
Przed założeniem, przytrzymaj ramię wysięgnika urządzenia HMT/ekran na wysokości swojego oka po lewej lub prawej
stronie, w zależności od tego, które z oczu jest dominujące. Zegnij wysięgnik w kształt litery „Z”, tak jak to pokazano poniżej.
Krok 3 – Upewnij się, że akcesoria do mocowania urządzenia są odpowiednio umocowane
w miejscu.
Mogą to być pojedynczy bądź potrójny pasek mocujący, hełm ochronny z zaczepami mocującymi, czapkokask
z potrójnym paskiem mocującym, czapka z daszkiem z zaczepami. Zapoznaj się z artykułem dotyczącym akcesoriów
mocujących, aby dowiedzieć się, jak zamocować swoje urządzenie, używając jednego z dostępnych akcesoriów
mocujących.
Krok 4 – Zakładanie urządzenia HMT
Zacznij od wypozycjonowania urządzenia na głowie, tak aby mniej więcej znajdowało się w orientacji poziomej.
Pałąk na głowę powinien być umiejscowiony na głowie pionowo, a nie pod kątem, tak by przylegał do górnej partii
głowy użytkownika.
Krok 5 – Dopasowywanie urządzenia HMT
Wyreguluj pasek na głowę lub zamocowane nakrycie ochronne głowy, tak aby urządzenie nie wisiało zbyt nisko –
powinno znajdować się wzdłuż obszaru skroni, nad uszami.
Następnie ustaw obudowę wyświetlacza na miejscu. Aby uzyskać optymalne doświadczenie, zaleca się, aby
wyświetlacz znajdował się blisko linii środkowej twarzy, przed i blisko oka.
Krok 6 – Regulacja dopasowania
Upewnij się, że obudowa wyświetlacza nie jest umieszczona w zbyt dużej odległości na zewnątrz oka lub przed okiem.
Przesuń wyświetlacz w kierunku linii środkowej, popychając od zewnątrz do wewnątrz.
Następnie trzymając ramię wysięgnika jedną ręką i przytrzymując tył urządzenia HMT drugą ręką, dopchnij wyświetlacz do wewnątrz, tak aby był blisko, tuż przed
i nieco poniżej linii oka.

Krok 7 – Uruchamianie urządzenia HMT
Zanim założysz urządzenie HMT na głowę, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez trzy sekundy, a następnie go zwolnij. Przycisk funkcyjny to duży, srebrny okrągły przycisk zlokalizowany z boku ramienia wysięgnika/ekranu.
W ciągu 10-15 sekund usłyszysz dźwięk po zakończeniu procesu uruchamiania. Teraz urządzenie HMT jest włączone i gotowe do założenia. Teraz powinieneś widzieć aktywny ekran.

Krok 8 – Precyzyjna regulacja urządzenia
Najlepiej jest przechylać i obracać obudowę wyświetlacza, aby dokonać drobnych poprawek w regulacji.
Upewnij się, że obudowa wyświetlacza jest obrócona tak, aby wszystkie cztery narożniki ekranu były wyraźnie widoczne dla oka. Po włączeniu zasilania
HMT i prawidłowym wyregulowaniu pozycji wyświetlacza, zobaczysz cały ekran główny urządzenia HMT.
Ostrzeżenie: Jeśli nie jesteś w stanie wyraźnie zobaczyć, co jest na ekranie, zweryfikuj konfigurację urządzenia i ekranu, a także sprawdź, czy pałąk lub
nakrycie ochronne głowy są odpowiednio dopasowane i czy wyświetlacz jest prawidłowo skonfigurowany dla dominującego oka.

Krok 9 – Precyzyjne dostosowanie aparatu
Aby rozpocząć korzystanie z aparatu, niezbędne jest dokonanie końcowej regulacji tak, aby widok aparatu był skierowany w przód i nie napotykał na swojej drodze przeszkód.

Ustalanie dominującego oka

Dominujące oko to tendencja do preferowania obrazu docierającego z jednego oka nad otrzymywanym z drugiego. W
celu swobodnego korzystania z wyświetlacza najlepiej patrzeć okiem dominującym.
Dominujące oko nie jest zależne od prawo- lub leworęczności.
Aby ustalić, które z oczu jest dominujące:
1. Wyciągnij razem ręce na długość i uformuj dłońmi kształt trójkąta.
2. Mając oboje oczu otwarte, skup wzrok na jakimkolwiek oddalonym obiekcie znajdującym się w samym środku
trójkąta (takim jak żarówka lub klamka na drzwiach).
3. Cały czas skupiając wzrok na oddalonym obiekcie znajdującym się w środku trójkąta – mając przy tym nieruchomą
głowę oraz ręce – zamknij prawe oko.
4. Jeśli obiekt nadal pozostaje w trójkącie, twoje lewe oko jest dominujące.
5. Cały czas skupiając wzrok na oddalonym obiekcie znajdującym się w środku trójkąta – mając przy tym nieruchomą
głowę oraz ręce- zamknij lewe oko.
6. Jeśli obiekt nadal pozostaje w trójkącie, twoje prawe oko jest dominujące.
7. Jeśli obiekt pozostaje w środku trójkąta niezależnie od patrzącego oka, żadne z twoich oczu nie jest dominujące.

Zdalna konfiguracja HMT z poziomu przeglądarki internetowej

Wygeneruj kod QR w celu konfiguracji z poziomu przeglądarki internetowej
Aplikacja konfiguracyjna (znajdująca się w folderze Moje programy) pozwala na zeskanowanie kodu QR, który może
zawierać informacje o konfiguracji języka, strefy czasowej, czasu i połączenia Wi-Fi. Strona internetowa umożliwia
każdemu utworzenie kodu QR.
Aby skonfigurować urządzenie, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:
1. Otwórz przeglądarkę internetową na swoim komputerze.
2. Odwiedź stronęrealwear.setupmyhmt.com lub https://www.realwear.com/configure
3. Kliknij na przycisk ‘Konfiguracja’ na dole strony, a następnie
na ‘Pierwsza konfiguracja’. (Uwaga: Możesz również kliknąć
na link ‘Konfiguracja’ na górze paska nawigacyjnego)
4. Wybierz pożądany język i kliknij ‘Dalej’. Należy najpierw
wybrać region, a następnie strefę czasową.
5. Pole ‘Ustaw automatycznie’ będzie aktualizowane zgodnie z
wartościami pochodzącymi z Twojego komputera bądź
telefonu. Jeśli chcesz użyć innych ustawień, odznacz to
pole i wprowadź inne konieczne wartości.
6. Kiedy zostaną wprowadzone wartości do pola ‘Data i czas’,
naciśnij ‘Dalej’.
• Opcjonalnie: Wpisz nazwę punktu dostępu Wi-Fi (lub
SSID) i hasło w celu skonfigurowania sieci Wi-Fi dla
swojego urządzenia HMT. Uwaga: Większość prostych
sieci Wi-Fi korzysta z zabezpieczeń WPA/WPA2 PSK.
7. Kliknij ‘Wygeneruj kod’. Kod QR zostanie wyświetlony na
ekranie komputera.
8. Na urządzeniu HMT otwórz aplikację
Konfiguracja. Powiedz „STRONA GŁÓWNA”, „MOJE PROGRAMY”, następnie „KONFIGURACJA”. Urządzenie zacznie
emitować sygnał dźwiękowy.
9. Zeskanuj kod QR poprzez skierowanie aparatu urządzenia HMT tak, aby kod znajdował się w konturze wyświetlanym na ekranie.
10. Kiedy kod QR zostanie zeskanowany, usłyszysz dźwięk, a następnie nastąpi powrót do poprzedniego ekranu.
Poprzedzające kroki mogą być również zrealizowane przy użyciu aplikacji RealWear Companion dostępnej w sklepach
AppStore oraz Google Play.
Uwaga: Po uruchomieniu urządzenia HMT po raz pierwszy wyświetlony zostanie ekran zdalnej konfiguracji. Aby
pominąć proces zdalnej konfiguracji i odłożyć ją na później, naciśnij przycisk funkcyjny ACTION. Możesz powrócić do
aplikacji konfiguracyjnej w każdej chwili poprzez polecenie głosowe „STRONA GŁÓWNA”>„MOJE
PROGRAMY”>„KONFIGURACJA”.

Wybieranie języka interfejsu HMT

Urządzenie HMT obsługuje następujące języki:
1. angielski (US)
2. francuski
3. niemiecki
4. włoski
5. japoński
6. koreański
7. chiński mandaryński
8. polski
9. portugalski (Brazylia)
10. rosyjski
11. hiszpański
12. tajski
W celu dokonania wyboru języka interfejsu:
Krok 1: Naciśnij i przytrzymaj duży czarny przycisk funkcyjny ACTION, umieszczony przy mocowaniu wysięgnika.
Krok 2: Wszystkie obsługiwane języki są wyświetlane na podglądzie przy użyciu odpowiednich flag krajów:
Urządzenie automatycznie przewija listę języków i podświetla jeden język na raz, na około dwie sekundy każdy.
Krok 3: Kiedy pożądany język zostanie podświetlony, zwolnienie przycisku funkcyjnego ACTION spowoduje
natychmiastową zmianę konfiguracji urządzenia, które wyświetli polecenia tylko w tym języku.

Sterowanie głosowe

O WearHF™

WearHF™ to innowacyjne oprogramowanie, które pozwala na korzystanie z urządzenia RealWear HMT
w bezdotykowym trybie głośnomówiącym. Jest łatwy w obsłudze i wyposażony w intuicyjne funkcje.

Rozpoznawanie mowy — powiedz, co widzisz

Urządzenia HMT działają w oparciu o rozpoznawanie mowy. Zamiast naciskać lub stukać przycisk sterujący na ekranie,
wszystko, co jedynie musisz robić, to wypowiadać nazwę odpowiedniej funkcji sterującej. Urządzenia HMT
wykorzystują najnowszą zaawansowaną technologię eliminacji szumu i rozpoznawania mowy, która spełnia swoją rolę
nawet w najtrudniejszym otoczeniu o dużym natężeniu hałasu. Algorytm może rozpoznać wiele różnych języków i
akcentów, a także wykrywać polecenia, nawet jeśli mówisz niskim głosem.
Wszystkie polecenia związane z konkretnym ekranem powinny być wyświetlone wyraźnie na ekranie, zwykle wszystkie
DUŻYMI LITERAMI. Możesz sterować urządzeniem poprzez wypowiadanie odpowiedniego polecenia. Na przykład
ekran główny zawiera duże ikony z odpowiednimi nazwami, np. „MOJE PROGRAMY” lub „MOJE PLIKI”. Aby uzyskać
dostęp do tych aplikacji, wystarczy, że wypowiesz nazwę aplikacji, a zostanie uruchomiony odpowiedni ekran.

Dostęp do pomocy w każdej chwili

Aby uzyskać dostęp do zawartych w Pomocy informacji odnoszących się do poleceń konkretnych ekranów, skorzystaj
z polecenia „POKAŻ POMOC”. Polecenie „POKAŻ POMOC” wyświetlane jest na wszystkich ekranach. Ekran pomocy
wyświetlany jest jako okno dialogowe. Możesz zarówno wypowiedzieć dowolne polecenie lub powiedz „UKRYJ
POMOC” w celu zamknięcia okna dialogowego. Nawet jeśli okno pomocy zostało zamknięte, urządzenie HMT-1 będzie
nasłuchiwało i odpowiadało na te polecenia głosowe.

Korzystanie z HMT bez hełmu ochronnego

Mocowanie tylnej poduszki

Tylna poduszka wsuwa się w tylną opaskę urządzenia HMT; należy dopasować otwory tylnej podkładki do kołków na tylnej opasce HMT i zatrzasnąć, w celu unieruchomienia.

Mocowanie pałąka

Umieść końce paska pałąka w otworach umieszczonych po obu stronach urządzenia HMT, jak to pokazano na rysunku. Złóż koniec z powrotem na siebie i zabezpiecz go za pomocą rzepa.

Start transforming your frontline workforce today

Stay up-to-date with RealWear

Download the Pharma Solution Guides