Pусский

Дополнительные ресурсы

Ношение устройства HMT

지배적 눈

В этом разделе описано, как носить устройство HMT с максимальным комфортом.
Шаг 1. Определение конфигурации: для левого или правого глаза
Устройство HMT можно настроить так, чтобы экран и камера располагались с левой или с правой стор
말하다.
Сначала обязательно нужно определить доминирующий глаз пользователя, следуя вростым инсмрукци
этом разделе.
Чтобы получить наиболее четкое изображение и обеспечить комфорт, нужно смотреть на экран HMT
доминирующим глазом.

예 2. Подготовка устройства HMT
Прежде чем надеть устройство HMT, возьмите его и держите по уровню, расположив кронштейн/эеран с
или справа в зависимости от того, какой глаз доминирующий. Согните штатив, чтобы он принял Z-образную
форму, как показано ниже.

Шаг 3. Убедитесь в наличии нужных головных крепежных принадлежностей
Сюда относятся: одиночное и тройное крепления, каска с зажимами, защитная кепка с тройное креп
или бейсбольная кепка с крепежным набором. Инструкции по установке на устройство нужных крепежных
принадлежностей см. в разделе, посвященном крепежу.

예 4. Надевание устройства HMT
Первым делом расположите устройство на голове примерно параллельно земле. Головное крепление должно
охватывать верхнюю часть головы вертикально, а не под углом.

Шаг 5. Подгонка креплений HMT
Отрегулируйте головное крепление или закрепленный головной убор, чтобы устройство не находилось
слишком низко — оно должно располагаться вдоль виска, над ушами.
Затем скорректируйте положение держателя экрана. Для максимального удобства рекомендуется
расположить экран ближе к центральной линии лица перед вашим глазом на достаточно близком расст.

Шаг 6. Дополнительная подгонка Убедитесь, что держатель экрана не
располагается слишком далеко от глаза в глубину или по сторонам.
Переместите экран ближе к центральной линии, толкая его к себе с наружной стороны.
Удерживая одной рукой кронштейн, а другой — заднюю часть HMT, надавите на держатель экрана вовнутрь, чтобы он расположился вблизи перед вашим глазом, чуть ниже линии прямой видимости.

예 7. Включение устройства HMT
Прежде чем надеть на голову устройство HMT, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение тредх.е Кнопка питания представляет собой круглую серебристую кнопку, расположеннную с той же стороны,
Примерно через 10–15 секунд раздастся звуковой сигнал о завершении процедуры запуска. Устройство HMT включено, и вы можете надеть его. На экране должно отображаться содержимое.

Шаг 8. Тонкая настройка
Можно немного скорректировать положение держателя экрана путем вращения или наклона. Держатель экрана нужно повернуть таким образом, чтобы вам были четко видны все четыре угла эк Если держатель экрана расположен
HMT.
바니마니에! Если вы не видите четкое изображение на экране, убедитесь в
равильности настройки устройства и экрана — дважды проверьте, как сидит головное крепление или головной убор, и проследите, чтобы экран был правильно настроен под доминирующий глаз.

Шаг 9. Тонкая настройка камеры
Прежде чем воспользоваться камерой, нужно выполнить оставшиеся регулировки, чтобы обеспечить прямую направленность камеры и отсутствие помех в кадре.

Sposób noszenia urządzenia HMT

hmt_1

Ten artykuł wyjaśnia, jak nosić urządzenie HMT w celu zapewnienia jak największego komfortu.
Krok 1 – Ustalenie konfiguracji lewego lub prawego oka
HMT można ustawić tak, aby wyświetlacz i camera były umiejscowione po lewej lub prawej stronie głowy.
Po pierwsze, niezbędne jest określenie dominującego oka – aby to zrobić, postępuj zgodnie z prostymi instrukcjami
자와르티미 w powiązanym artykule. Patrzenie na wyświetlacz HMT za pomocą dominującego oka umożliwi uzyskanie
najbardziej wyraźnego obrazu i zapewni komfort użytkowania urządzenia.
Krok 2 – Przygotuj swoje urządzenie HMT
Przed założeniem, przytrzymaj ramię wysięgnika urządzenia HMT/ekran na wysokości swojego oka po lewej lub prawej
stronie, w zależności od tego, które z oczu jest dominujące. Zegnij wysięgnik w kształt litery "Z", tak jak에서 pokazano poniżej까지.
Krok 3 – Upewnij się, że akcesoria do mocowania urządzenia są odpowiednio umocowane
w 미에스쿠.
Mogą to być pojedynczy bądź potrójny pasek mocujący, hełm ochronny z zaczepami mocującymi, czapkokask
z potrójnym paskiem mocującym, czapka z daszkiem z zaczepami. Zapoznaj się z artykułem dotyczącym akcesoriów
mocujących, aby dowiedzieć się, jak zamocować swoje urządzenie, używając jednego z dostępnych akcesoriów
mocujących.
Krok 4 – Zakładanie urządzenia HMT
Zacznij od wypozycjonowania urządzenia na głowie, tak aby mniej więcej znajdowało się w orientacji poziomej.
Pałąk na głowę powinien być umiejscowiony na głowie pionowo, a nie pod kątem, tak by przylegał do górnej partii
빛나는 użytkownika.
Krok 5 – Dopasowywanie urządzenia HMT
Wyreguluj pasek na głowę lub zamocowane nakrycie ochronne głowy, tak aby urządzenie nie wisiało zbyt nisko –
powinno znajdować się wzdłuż obszaru skroni, nad uszami.
Następnie ustaw obudowę wyświetlacza na miejscu. Aby uzyskać optymalne doświadczenie, zaleca się, aby
wyświetlacz znajdował się blisko linii środkowej twarzy, przed i blisko oka.
Krok 6 - 레굴라차 도파소와니아
Upewnij się, że obudowa wyświetlacza nie jest umieszczona w zbyt dużej odległości na zewnątrz oka lub przed okiem.
Przesuń wyświetlacz w kierunku linii środkowej, popychając od zewnątrz do wewnątrz.
Następnie trzymając ramię wysięgnika jedną ręką i przytrzymując tył urządzenia HMT drugą ręką, dopchnij wyświetlacz do wewnątrzbytu, btlis
i nieco poniżej linii ok.

Krok 7 – Uruchamianie urządzenia HMT
Zanim założysz urządzenie HMT na głowę, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez trzy sekundy, a następnie go zwolnij. Przycisk funkcyjny to duży, srebrny okrągły przycisk zlokalizowany z boku ramienia wysięgnika/ekranu.
W ciągu 10-15 sekund usłyszysz dźwięk po zakończeniu procesu uruchamiania. Teraz urządzenie HMT jest włączone i gotowe do założenia. Teraz Powinieneś Widzieć aktywny ekran.

Krok 8 – Precyzyjna regulacja urządzenia
Najlepiej jest przechylać i obracać obudowę wyświetlacza, aby dokonać drobnych poprawek w regulacji.
Upewnij się, że obudowa wyświetlacza jest obrócona tak, aby wszystkie cztery narożniki ekranu były wyraźnie widoczne dla oka. Po włączeniu zasilania
HMT i prawidłowym wyregulowaniu pozycji wyświetlacza, zobaczysz cały ekran główny urządzenia HMT.
기타: Jeśli nie jesteś w stanie wyraźnie zobaczyć, co jest na ekranie, zweryfikuj konfigurację urządzenia i ekranu, a także sprawdź, czy lub pałąk
nakrycie ochronne głowy są odpowiednio dopasowane i czy wyświetlacz jest prawidłowo skonfigurowany dla dominującego oka.

Krok 9 – Precyzyjne dostosowanie aparatu
Aby rozpocząć korzystanie z aparatu, niezbędne jest dokonanie końcowej regulacji tak, aby widok aparatu był skierowany w przód i nie napotykał na swojej drokzedprzesz

Ношение устройства HMT

В этом разделе описано, как носить устройство HMT с максимальным комфортом.
Шаг 1. Определение конфигурации: для левого или правого глаза
Устройство HMT можно настроить так, чтобы экран и камера располагались с левой или с правой стор
말하다.
Сначала обязательно нужно определить доминирующий глаз пользователя, следуя вростым инсмрукци
этом разделе.
Чтобы получить наиболее четкое изображение и обеспечить комфорт, нужно смотреть на экран HMT
доминирующим глазом.

예 2. Подготовка устройства HMT
Прежде чем надеть устройство HMT, возьмите его и держите по уровню, расположив кронштейн/эеран с
или справа в зависимости от того, какой глаз доминирующий. Согните штатив, чтобы он принял Z-образную
форму, как показано ниже.

Шаг 3. Убедитесь в наличии нужных головных крепежных принадлежностей
Сюда относятся: одиночное и тройное крепления, каска с зажимами, защитная кепка с тройное креп
или бейсбольная кепка с крепежным набором. Инструкции по установке на устройство нужных крепежных
принадлежностей см. в разделе, посвященном крепежу.

예 4. Надевание устройства HMT
Первым делом расположите устройство на голове примерно параллельно земле. Головное крепление должно
охватывать верхнюю часть головы вертикально, а не под углом.

Шаг 5. Подгонка креплений HMT
Отрегулируйте головное крепление или закрепленный головной убор, чтобы устройство не находилось
слишком низко — оно должно располагаться вдоль виска, над ушами.
Затем скорректируйте положение держателя экрана. Для максимального удобства рекомендуется
расположить экран ближе к центральной линии лица перед вашим глазом на достаточно близком расст.

Шаг 6. Дополнительная подгонка Убедитесь, что держатель экрана не
располагается слишком далеко от глаза в глубину или по сторонам.
Переместите экран ближе к центральной линии, толкая его к себе с наружной стороны.
Удерживая одной рукой кронштейн, а другой — заднюю часть HMT, надавите на держатель экрана вовнутрь, чтобы он расположился вблизи перед вашим глазом, чуть ниже линии прямой видимости.

예 7. Включение устройства HMT
Прежде чем надеть на голову устройство HMT, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение тредх.е Кнопка питания представляет собой круглую серебристую кнопку, расположеннную с той же стороны,
Примерно через 10–15 секунд раздастся звуковой сигнал о завершении процедуры запуска. Устройство HMT включено, и вы можете надеть его. На экране должно отображаться содержимое.

Шаг 8. Тонкая настройка
Можно немного скорректировать положение держателя экрана путем вращения или наклона. Держатель экрана нужно повернуть таким образом, чтобы вам были четко видны все четыре угла эк Если держатель экрана расположен
HMT.
바니마니에! Если вы не видите четкое изображение на экране, убедитесь в
равильности настройки устройства и экрана — дважды проверьте, как сидит головное крепление или головной убор, и проследите, чтобы экран был правильно настроен под доминирующий глаз.

Шаг 9. Тонкая настройка камеры
Прежде чем воспользоваться камерой, нужно выполнить оставшиеся регулировки, чтобы обеспечить прямую направленность камеры и отсутствие помех в кадре.

Удаленное конфигурирование HMT в веб-браузере

веб-браузером, чтобы сгенерировать QR-код для конфигурирования устройства
Приложение «Конфигурация» (в разделе «Мои программы») сканирует QR-код, содержащий настройки языка,
часового пояса, времени и подключений Wi-Fi. На специальной веб-странице каждый может создать
собственный QR-код.
Чтобы настроить устройство, выполните следующие действия:
1. Откройте веб-браузер на компьютере.
2. 웹사이트 realwear.setupmyhmt.com 또는 https://www.realwear.com/configure
3. Нажмите на странице кнопку 구성
(Конфигурация), а затем — 최초 설정
(Начальная настройка). (Примечание. Также можно
нажать ссылку на раздел конфигурации,
расположенную в верхней панели навигации.)
4. 다음(Далее).
Укажите сначала регион, затем — часовой пояс.
5. По умолчанию установлен флажок 자동 설정
(Настроить автоматически), позволяющий заполнить
поля на основе настроек вашего компьютера или
사진. Чтобы указать другие значения, снимите
флажок 및 измените поля.
6. Указав дату и время, нажмите 다음(Далее).
• Необязательно. Введите название точки доступа
Wi-Fi(или SSID) 및 пароль, чтобы настроить сеть
Wi-Fi для вашего HMT. 예.
Большинство простых сетей Wi-Fi защищены с
WPA/WPA2 PSK.
7. Нажмите кнопку 코드 생성(Сгенерировать код). На экране компьютера отобразится QR-код.
8. На устройстве HMT откроется приложение «Конфигурация». Произнесите «ПЕРЕХОД В ГЛАВНОЕ МЕНЮ» >
«МОИ ПРОГРАММЫ» > «КОНФИГУРАЦИЯ». Устройство будет издавать звуковой сигнал.
9. Отсканируйте QR-код, направив камеру HMT на QR-код, чтобы он оказался в пределах рамок экрана.
10. После сканирования QR-кода раздастся звуковой сигнал и отобразится предыдущий экран.
RealWear Companion, доступное в магазинах 앱에 대한 자세한 내용
스토어 → 구글 플레이.
예. При первом выключении устройства HMT на экран выводится окно удаленной настройки. Чтобы
조치를 취하십시오. 조치를 취하십시오. В любой момент
вы можете вернуться в приложение для настройки, произнеся «ПЕРЕХОД В ГЛАВНОЕ МЕНЮ» > «МОИ
ПРОГРАММЫ» > «КОНФИГУРАЦИЯ».

Выбор языка интерфейса HMT

HMT поддерживает следующие языки:
1. Английский (США)
2. 파일
3. Немецкий
4. Итальянский
5. Японский
6. Корейский
7. Китайский
8. Польский
9. Португальский (Бразилия)
10. Русский
11. Испанский
12. 타익
Чтобы выбрать язык интерфейса, выполните следующие действия:
Шаг 1. Нажмите и удерживайте крупную черную кнопку управления на корпусе устройства.
Шаг 2. При этом на экран будет выведен список всех доступных языков, обозначенных флагами
соответствующих стран.
Устройство автоматически листает список языков и выделяет по одному языку за раз в течение. дву
Шаг 3. Когда будет выделен нужный язык, отпустите кнопку управления, от остройство сразу нобе начн

Голосовое управление

WearHF™

WearHF™ — это инновационное программное решение, позволяющее использовать устройство RealWear HMT
в качестве устройства связи «свободные руки».
Устройство просто в использовании и оснащено интуитивно понятными функциями.

Распознавание речи — произнесите то, что вы видите

Устройство HMT работает по технологии распознавания речи. вместо того, чтобы нажимать кнопки управления на экране, все, что вам нежно сделать — пронизнест Устройство HMT использует новейшие технологии для расширенного шумоподатбления овсдатбления о распознавания ре 온라인 문의
языков и акцентов и может обнаруживать команду, даже если вы говорите тихо.
Все команды, ассоциируемые с конкретным экраном, четко отображаются на А этом экране, ЛКВГ АУ Вы можете управлять устройством, произнося названия нужных элементов управления. Например, в главном меню имеются крупные значки с подписями, такими как «ФМОИ ПРОГРАМЫ «ЫГ» ил Чтобы получить доступ к этим приложениям, произнесите название приложения. При этом откроется соответствующий экран.

Доступ к справке в любое время

Вы можете получить доступ к справочной информации о командах, Командах, Коных с конкретным экраКом, Команда «ПОКАЗАТЬ СПРАВОЧНИК» отображается во всех окнах. Справка выводится во всплывающем окне. Можно назвать интересующую команду или сказать «СКРЫТЬ СПРАВКИ», чтобы закрыть всплоевающ Даже если закрыть окно справки, устройство HMT-1 все равно будет реагировать на эти команды.

Использование HMT без каски

Крепление задней подкладки

Задняя подкладка крепится к заднему держателю HMT: совместите отверстия подкладки с д выступами

Крепление головного ремня

Вставьте конец ремня во внутреннюю щель с каждой стороны HMT, как показано на рисунке. Согните конец вдвое и закрепите его «липучкой».

hmt_1_hardhat

지금 바로 현장의 작업 환경을 혁신하세요

RealWear로 최신 정보 받기

제약 솔루션 가이드 다운로드