Pусский

Дополнительные ресурсы

Ношение устройства HMT

dominantes_auge

В этом разделе описано, как носить устройство HMT с максимальным комфортом.
Шаг 1. Определение конфигурации: для левого или правого глаза
Устройство HMT можно настроить так, чтобы экран и камера располагались с левой или с правой стороны от
пользователя.
Сначала обязательно нужно определить доминирующий глаз пользователя, следуя простым инструкциям в
этом разделе.
Чтобы получить наиболее четкое изображение и обеспечить комфорт, нужно смотреть на экран HMT
доминирующим глазом.

Шаг 2. Подготовка устройства HMT
Прежде чем надеть устройство HMT, возьмите его и держите по уровню, расположив кронштейн/экран слева
или справа в зависимости от того, какой глаз доминирующий. Согните штатив, чтобы он принял Z-образную
форму, как показано ниже.

3. Schritt
Сюда относятся: одиночное и тройное крепления, каска с зажимами, защитная кепка с тройным креплением
или бейсбольная кепка с крепежным набором. Инструкции по установке на устройство нужных крепежных
принадлежностей см. в разделе, посвященном крепежу.

Шаг 4. Надевание устройства HMT
Первым делом расположите устройство на голове примерно параллельно земле. Головное крепление должно
охватывать верхнюю часть головы вертикально, а не под углом.

5. Schritt. Подгонка креплений HMT
Отрегулируйте головное крепление или закрепленный головной убор, чтобы устройство NE находилось
слишком низко — оно должно располагаться вдоль виска, над ушами.
Затем скорректируйте положение держателя экрана. Для максимального удобства рекомендуется
расположить экран ближе к центральной линии лица перед вашим глазом на достаточно близком расстоянии.

Шаг 6. Дополнительная подгонка Убедитесь, что держатель экрана не
располагается слишком далеко от глаза в глубину или по сторонам.
Переместите экран ближе к центральной линии, толкая его к себе с наружной стороны.
Удерживая одной рукой кронштейн, а другой — заднюю часть HMT, надавите на держатель экрана вовнутрь, чтобы он расположился вблизи перед вашим глазом, чуть ниже линии прямой видимости.

Шаг 7. Включение устройства HMT
Прежде чем надеть на голову устройство HMT, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение трех секунд. ,
Примерно через 10–15 секунд раздастся звуковой сигнал о завершении процедуры запуска. Устройство HMT включено, и вы можете надеть его. На экране должно отображаться содержимое.

Шаг 8. Тонкая настройка
Можно немного скорректировать положение держателя экрана путем вращения или наклона. Держатель экрана нужно повернуть таким образом, чтобы вам были четко видны все четыре угла экрана. Если держатель экрана расположен
правильно, вы сможете полностью увидеть главное меню включенного устройства HMT.
Внимание! Если вы не видите четкое изображение на экране, убедитесь в
равильности настройки устройства и экрана — дважды проверьте, как сидит головное крепление или головной убор, и проследите, чтобы экран был правильно настроен под доминирующий глаз.

Шаг 9. Тонкая настройка камеры
Прежде чем воспользоваться камерой, нужно выполнить оставшиеся регулировки, чтобы обеспечить прямую направленность камеры и отсутствие помех в кадре.

Sposób noszenia urządzenia HMT

hmt_1

Zehn artykuł wyjaśnia, jak nosić urządzenie HMT w celu zapewnienia jak największego komfortu.
Krok 1 – Ustalenie konfiguracji lewego lub prawego oka
HMT można ustawić tak, aby wyświetlacz i kamera były umiejscowione po lewej lub prawej stronie głowy.
Po pierwsze, niezbędne jest określenie dominującego oka – aby to zrobić, postępuj zgodnie z prostymi instrukcjami
zawartymi w powiązanym artykule. Patrzenie na wyświetlacz HMT za pomocą dominującego oka umożliwi uzyskanie
najbardziej wyraźnego obrazu i zapewni komfort użytkowania urządzenia.
Krok 2 – Przygotuj swoje urządzenie HMT
Przed założeniem, przytrzymaj ramię wysięgnika urządzenia HMT/ekran na wysokości swojego oka po lewej lub prawej
stronie, w zależności od tego, które z oczu jest dominujące. Zegnij wysięgnik w kształt litery „Z“, tak jak to pokazano poniżej.
Krok 3 – Upewnij się, że akcesoria do mocowania urządzenia są odpowiednio umocowane
w miejscu.
Mogą to być pojedynczy bądź potrójny pasek mocujący, hełm ochronny z zaczepami mocującymi, czapkokask
z potrójnym paskiem mocującym, czapka z daszkiem z zaczepami. Zapoznaj się z artykułem dotyczącym akcesoriów
mocujących, aby dowiedzieć się, jak zamocować swoje urządzenie, używając jednego z dostępnych akcesoriów
mocujących.
Krok 4 – Zakładanie urządzenia HMT
Zacznij od wypozycjonowania urządzenia na głowie, tak aby mniej więcej znajdowało się w orientacji poziomej.
Pałąk na głowę powinien być umiejscowiony na głowie pionowo, a nie pod kątem, tak by przylegał do górnej partii
głowy użytkownika.
Krok 5 – Dopasowywanie urządzenia HMT
Wyreguluj pasek na głowę lub zamocowane nakrycie ochronne głowy, tak aby urządzenie nie wisiało zbyt nisko –
powinno znajdować się wzdłuż obszaru skroni, nad uszami.
Następnie ustaw obudowę wyświetlacza na miejscu. Aby uzyskać optymalne doświadczenie, zaleca się, aby
wyświetlacz znajdował się blisko linii środkowej twarzy, przed i blisko oka.
Krok 6 – Regulacja dopasowania
Upewnij się, że obudowa wyświetlacza nie jest umieszczona w zbyt dużej odległości na zewnątrz oka lub przed okiem.
Przesuń wyświetlacz w kierunku linii środkowej, popychając od zewnątrz do wewnątrz.
Następnie trzymając ramię wysięgnika jedną ręką i przytrzymując tył urządzenia HMT drugą ręką, dopchnij wyświetlacz do wewnątrz, tak aby był blized ., tuż pr
ich nieco poniżej linii oka.

Krok 7 – Uruchamianie urządzenia HMT
Zanim założysz urządzenie HMT na głowę, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez trzy sekundy, a następnie go zwolnij. Przycisk funkcyjny to duży, srebrny okrągły przycisk zlokalizowany z boku ramienia wysięgnika/ekranu.
W ciągu 10-15 sekund usłyszysz dźwięk po zakończeniu procesu uruchamiania. Teraz urządzenie HMT jest włączone i gotowe do założenia. Teraz powinieneś widzieć aktywny ekran.

Krok 8 – Precyzyjna regulacja urządzenia
Najlepiej jest przechylać i obracać obudowę wyświetlacza, aby dokonać drobnych poprawek w regulacji.
Upewnij się, że obudowa wyświetlacza jest obrócona tak, aby wszystkie cztery narożniki ekranu były wyraźnie widoczne dla oka. Po włączeniu zasilania
HMT i prawidłowym wyregulowaniu pozycji wyświetlacza, zobaczysz cały ekran główny urządzenia HMT.
Ostrzeżenie: Jeśli nie jesteś w stanie wyraźnie zobaczyć, co jest na ekranie, zweryfikuj konfigurację urządzenia i ekranu, a także sprawdź, czy pałąk lub
nakrycie ochronne głowy są odpowiednio dopasowane i czy wyświetlacz jest prawidłowo skonfigurowany dla dominującego oka.

Krok 9 – Precyzyjne dostosowanie aparatu
Aby rozpocząć korzystanie z aparatu, niezbędne jest dokonanie końcowej regulacji tak, aby widok aparatu był skierowany w przód i nie napotykał na swojej drodze przeszkód.

Ношение устройства HMT

В этом разделе описано, как носить устройство HMT с максимальным комфортом.
Шаг 1. Определение конфигурации: для левого или правого глаза
Устройство HMT можно настроить так, чтобы экран и камера располагались с левой или с правой стороны от
пользователя.
Сначала обязательно нужно определить доминирующий глаз пользователя, следуя простым инструкциям в
этом разделе.
Чтобы получить наиболее четкое изображение и обеспечить комфорт, нужно смотреть на экран HMT
доминирующим глазом.

Шаг 2. Подготовка устройства HMT
Прежде чем надеть устройство HMT, возьмите его и держите по уровню, расположив кронштейн/экран слева
или справа в зависимости от того, какой глаз доминирующий. Согните штатив, чтобы он принял Z-образную
форму, как показано ниже.

3. Schritt
Сюда относятся: одиночное и тройное крепления, каска с зажимами, защитная кепка с тройным креплением
или бейсбольная кепка с крепежным набором. Инструкции по установке на устройство нужных крепежных
принадлежностей см. в разделе, посвященном крепежу.

Шаг 4. Надевание устройства HMT
Первым делом расположите устройство на голове примерно параллельно земле. Головное крепление должно
охватывать верхнюю часть головы вертикально, а не под углом.

5. Schritt. Подгонка креплений HMT
Отрегулируйте головное крепление или закрепленный головной убор, чтобы устройство NE находилось
слишком низко — оно должно располагаться вдоль виска, над ушами.
Затем скорректируйте положение держателя экрана. Для максимального удобства рекомендуется
расположить экран ближе к центральной линии лица перед вашим глазом на достаточно близком расстоянии.

Шаг 6. Дополнительная подгонка Убедитесь, что держатель экрана не
располагается слишком далеко от глаза в глубину или по сторонам.
Переместите экран ближе к центральной линии, толкая его к себе с наружной стороны.
Удерживая одной рукой кронштейн, а другой — заднюю часть HMT, надавите на держатель экрана вовнутрь, чтобы он расположился вблизи перед вашим глазом, чуть ниже линии прямой видимости.

Шаг 7. Включение устройства HMT
Прежде чем надеть на голову устройство HMT, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение трех секунд. ,
Примерно через 10–15 секунд раздастся звуковой сигнал о завершении процедуры запуска. Устройство HMT включено, и вы можете надеть его. На экране должно отображаться содержимое.

Шаг 8. Тонкая настройка
Можно немного скорректировать положение держателя экрана путем вращения или наклона. Держатель экрана нужно повернуть таким образом, чтобы вам были четко видны все четыре угла экрана. Если держатель экрана расположен
правильно, вы сможете полностью увидеть главное меню включенного устройства HMT.
Внимание! Если вы не видите четкое изображение на экране, убедитесь в
равильности настройки устройства и экрана — дважды проверьте, как сидит головное крепление или головной убор, и проследите, чтобы экран был правильно настроен под доминирующий глаз.

Шаг 9. Тонкая настройка камеры
Прежде чем воспользоваться камерой, нужно выполнить оставшиеся регулировки, чтобы обеспечить прямую направленность камеры и отсутствие помех в кадре.

Удаленное конфигурирование HMT в веб-браузере

Воспользуйтесь веб-браузером, чтобы сгенерировать QR-Code для конфигурирования устройства
Приложение «Конфигурация» (в разделе «Мои программы») сканирует QR-код, содержащий настройки языка,
часового пояса, времени и подключений Wi-Fi. На специальной веб-странице каждый может создать
собственный QR-Code.
Чтобы настроить устройство, выполните следующие действия:
1. Откройте веб-браузер на компьютере.
2. Öffnen Sie realwear.setupmyhmt.com oder https://www.realwear.com/configure
3. Нажмите на странице кнопку Konfiguration
(Конфигурация), а затем – Ersteinrichtung
(Начальная настройка). (Примечание. Также можно
нажать ссылку на раздел конфигурации,
расположенную в верхней панели навигации.)
4. Выберите желаемый язык и нажмите Weiter (Далее).
Укажите сначала регион, затем — часовой пояс.
5. По умолчанию установлен флажок Automatisch einstellen
(Настроить автоматически), позволяющий заполнить
поля на основе настроек вашего компьютера или
Telefon. Чтобы указать другие значения, снимите
флажок и измените поля.
6. Указав дату и время, нажмите Weiter (Далее).
• Необязательно. Введите название точки доступа
Wi-Fi (oder SSID) und пароль, чтобы настроить сеть
Wi-Fi für HMT. Примечание.
Большинство простых сетей Wi-Fi защищены с
помощью протоколов WPA/WPA2 PSK.
7. Нажмите кнопку Code generieren (Сгенерировать код). На экране компьютера отобразится QR-код.
8. На устройстве HMT откроется приложение «Конфигурация». Произнесите «ПЕРЕХОД В ГЛАВНОЕ МЕНЮ» >
«МОИ ПРОГРАММЫ» > «КОНФИГУРАЦИЯ». Устройство будет издавать звуковой сигнал.
9. Отсканируйте QR-код, направив камеру HMT на QR-код, чтобы он оказался в пределах рамок экрана.
10. После сканирования QR-кода раздастся звуковой сигнал и отобразится предыдущий экран.
Zeigen Sie diese App an, um das RealWear Companion-Programm zu starten
Store und Google Play.
Примечание. При первом выключении устройства HMT на экран выводится окно удаленной настройки. Чтобы
пропустить настройку удаленного доступа и выполнить ее позднее, нажмите кнопку AKTION. В любой момент
вы можете вернуться в приложение для настройки, произнеся «ПЕРЕХОД В ГЛАВНОЕ МЕНЮ» > «МОИ
ПРОГРАММЫ» > «КОНФИГУРАЦИЯ».

Выбор языка интерфейса HMT

HMT поддерживает следующие языки:
1. Английский (США)
2. Французский
3. Немецкий
4. Итальянский
5. Японский
6. Корейский
7. Китайский
8. Польский
9. Португальский (Бразилия)
10. Русский
11. Испанский
12. Тайский
Чтобы выбрать язык интерфейса, выполните следующие действия:
1. Нажмите и удерживайте крупную черную кнопку управления на корпусе устройства
2. Schritt
соответствующих стран.
Устройство автоматически листает список языков и выделяет по одному языку за раз в течение двух секунд.
Шаг 3. к когда будет ыыделен нжж язык, от & и и и н н н н н нkunft н & ла & ла & лkunft н & лч & ла & ла & ла & лkunft к & лkunft

Голосовое управление

Знакомство с WearHF™

WearHF™ — это инновационное программное решение, позволяющее использовать устройство RealWear HMT
в качестве устройства связи «свободные руки».
Устройство просто в использовании и оснащено интуитивно понятными функциями.

Распознавание речи — произнесите то, что вы видите

Устройство HMT работает по технологии распознавания речи. В место т т ч чтобы нажж & к кноаwohl у уавления на экране, в вч & чч & ющч & ющ чkunft чз & ющ чkunft. Устройство HMT использует новейшие технологии для расширенного шумоподавления и распознавания речи и работает даже в самой шумной обстановке. Оно распознает множество различных
языков и акцентов и может обнаруживать команду, даже если вы говорите тихо.
Все команды, ассоциируемые с конкретным экраном, четко отображаются на этом экране, обычно ЗАГЛАВНЫАИ БУКАИ Вы можете управлять устройством, произнося названия нужных элементов управления. Например, в главном меню имеются крупные значки с подписями, такими как «МОИ ПРОГРАММЫ» или «МОИ ФА»Л. Чтобы получить доступ к этим приложениям, произнесите название приложения. При этом откроется соответствующий экран.

Доступ к справке в любое время

Вы можете получить доступ к справочной информации о командах, связанных с конкретным экраном, с помощью команды «ПОКАЗАТЬ СПРАВОЧНИК». Команда «ПОКАЗАТЬ СПРАВОЧНИК» отображается во всех окнах. Справка выводится во всплывающемокне. Можно назвать интересующую команду или сказать «СКРЫТЬ СПРАВКИ», чтобы закрыть всплывающее окно. Даже если закрыть окно справки, устройство HMT-1 все равно будет реагировать на эти команды.

Использование HMT без каски

Крепление задней подкладки

.

Крепление головного ремня

Вставьте конец ремня во внутреннюю щель с каждой стороны HMT, как показано на рисунке. Согните конец вдвое и закрепите его «липучкой».

hmt_1_hardhat

Beginnen Sie noch heute mit der Transformation Ihrer mobilen Mitarbeiter

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit RealWear

Laden Sie die Pharma-Lösungsleitfäden herunter